Христианство
ІСТОРІЯ ХРИСТИЯНСТВА В УКРАЇНІ
00
“Історія Християнства в Україні” — Це перша спроба в Україні показати вітчизняну історію з точки зору розвитку християнського віровчення.